Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka
Novinky
Clona do auta HD Vision Visor

Clona 2 v 1 je výborná počas dňa i v noci - žltá clona je na použitie v tme, aby tlmila žiaru svetiel protiidúcich automobiloch a sivá clona je na...

viac

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Ako nakupovať? Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej na diaľku (telefonicky alebo elektronicky cez objednávkový formulár na webovom sídle www.pelusa.sk) medzi spoločnosťou PELUSA s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len ako "predávajúci) a zákazníkom ako kupujúcim (ďalej len ako "kupujúci) prostredníctvom internetu, pričom predmetom zmluvy je tovar predávaný cez internetový eshop.

Predávajúcim na webovom sídle www.pelusa.sk je obchodná spoločnosť:

PELUSA s.r.o.

Tr. A. Hlinku 607/53

94901 Nitra

Slovenská republika

IČO: 36560049

IČ DPH: SK2021825179

zapísaná v obch. reg. Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14764/N

telefón: 0902/911 956

e-mail: pelusamonika@gmail.com

bankové spojenie: Uni Credit Bank - 1421198005/1111

 

Práva a povinnosti predávajúceho:

Predávajúci je povinný:

- doručiť kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite

- doručiť kupujúcemu nadobúdací doklad k tovaru 

Predávajúci má právo:

- na riadne zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za dodaný tovar

 

Práva a povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný:

- zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú na objednávke

- pravdivo a presne vyplniť požadované údaje v objednávke 

Kupujúci má právo na dodanie tovaru špecifikovaného v objednávke a to v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a mieste.

2. Objednávka a storno objednávky

Tovar si môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára na webovom sídle www.pelusa.sk. Doručenie objednávky zadanej elektronicky Vám bude potvrdené automaticky vygenerovaným e-mailom. Zaslaním potvrdenia o uzavretí zmluvy e-mailom sa považuje objednávka za záväznú a medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza k uzatvoreniu zmluvy. V prípade telefonickej objednávky sa objednávka potvrdzuje telefonicky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

2a) tovar nie je možné dodať z technických príčin v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,

2b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

V prípade takejto situácie predávajúci bude kontaktovať kupujúceho a za účelom dohody o ďalšom postupe.


Kupujúci môže stornovať svoju objednávku do 3 hodín od odoslania objednávky alebo do doby, počas ktorej ešte objednaný tovar nebol odoslaný. Stornovanie objednávky sa realizuje prostredníctvom mailu (pelusamonika@gmail.com), no pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame stornovanie objednávky prostredníctvom telefonického kontaktu na čísle 0902/911 956.

3. Dodacie podmienky

Dodanie objednaného tovaru si kupujúci zvolí v elektronickej objednávke, a to:

a)  osobný odber v Nitre (na prevádzke: Vašinova 61, Nitra; od 8:00 - 16:00 v pracovné dni)

b)  doručenie tovaru prostredníctvom služieb Slovenskej pošty

c) doručenie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD, ktorá je zmluvným partnerom predávajúceho

Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručená aj faktúra o kúpe tovaru. Doručená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Objednávky prijaté do 12:00 budú vybavené a doručené kupujúcemu:

- kuriérskou spoločnosťou v priebehu nasledujúceho pracovného dňa

- prostredníctvom Slovenskej pošty do 3 pracovných dní

V prípade zvolenia osobného odberu je možné si tovar prevziať na prevádzke firmy (Vašinova 61, Nitra) od 8:00 do 16:00 v každý pracovný deň.

Ak nie sme schopní Vašu objednávku vybaviť, budeme Vás kontaktovať a navrhneme Vám možné riešenia danej situácie. Ak sa nedohodneme na náhradnom plnení, do 14 dní Vám vrátime cenu zaplatenú za tovar a nahradíme všetky preukázané náklady spojené s objednávkou.

 

4. Platobné podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

Kupujúci môže realizovať platbu nasledovnými spôsobmi:

a) v hotovosti pri osobnom odbere

b) dobierkou - platba v hotovosti pri preberaní tovaru od kuriéra alebo od Slovenskej pošty

c) bankovým prevodom - tovar expedujeme až po obdržaní fakturovanej čiastky


Cena prepravy:

Slovenská pošta:

  • doporučený list 2. triedy do 1 kg - 3,10 € s DPH
  • doporučený list 2. triedy do 2 kg - 4,10 € s DPH
  • poistení balík do 5 kg - 5,20 € s DPH
  • poistení balík do 10 kg - 6,20 € s DPH

V prípade, že pri objednávke zvolíte poštovné, ktoré vzhľadom na objemnosť alebo hmotnosť zásielky nezodpovedá daným prepravným cenám, bude Vám účtované poštovné podľa hmotnosti zásielky.

 

Kuriérska spoločnosť DPD:

- doručenie v nasledujúci pracovný deň:

  • do 3 kg - 5,00 € s DPH
  • do 5 kg - 5,10 € s DPH
  • do 10 kg - 5,40 € s DPH
  • do 20 kg - 6,00 € s DPH
  • do 30 kg - 6,70 € s DPH
  • do 50 kg - 8,50 € s DPH

Pre vyššiu cenu prepravy nerealizujeme dopravu počas sviatkov a počas víkendov.

5. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. O svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy nás informujte zaslaním formulára (viď nižšie) prostredníctvom listu alebo mailu, v ktorom bude priložená fotokópia alebo oscanovaná faktúra o kúpe tovaru (adresa: PELUSA s.r.o., Tr. A. Hlinku 607/53, 94901 Nitra, mail: pelusamonika@gmail.com). 

 

 

   PELUSA s.r.o., Tr. A. Hlinku 607/53, 94901 Nitra, Slovenská republika

   pelusamonika@gmail.com

   0902/911 956

 

OZNÁMENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

   Meno a priezvisko kupujúceho: ...................................................................................................

 

   Adresa kupujúceho: ...................................................................................................................

 

   Dátum objednávania tovaru: .....................................

 

   Dátum prijatia tovaru: ..............................................

 

   Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy č. ............................ (napíšte číslo faktúry) a zasielam

 

   späť tovar,  ktorý som si objednal v e-shope www.pelusa.sk.

 

  

 

 

   Dátum: .................................                        Podpis kupujúceho: ..............................................

                                                                       (nie je potrebný, ak sa formulár zasiela mailom)

 

   Príloha: fotokópia (scan) faktúry

 


Oznámenie o odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť predávajúcemu skôr, než uplynie lehota na odstúpenie (14 dní). Spolu s týmto oznámením alebo najneskôr v 14. deň, pošlite predávajúcemu späť v originálnom balení tovar, ktorý chcete vrátiť na adresu:

 

PELUSA s.r.o.

Tr. H. Hlinku 607/53

94901 Nitra

Slovenská republika

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, preto tovar späť neposielajte na dobierku (nebude prevzatý). 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu za tovar. Platba bude odoslaná najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude tovar doručený.Vrátenie sumy prebehne podľa dohovoru kupujúceho a predávajúceho.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak jej predmetom je napr.:

a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom a v ďalších prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

 

6. Reklamácie

 

Záručná doba na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa, keď kupujúci prevzal objednaný tovar.

Pri zistení závady alebo poruchy tovaru informujte predávajúceho o tomto skutku mailom (pelusamonika@gmail.com) alebo telefonicky (0902/911956). O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci a následne bude informovať kupujúceho. Podľa zákonnej normy bude oprávnená reklamácia vybavená do 30 dní od jej prijatia. Ak po uplynutí 30-dňovej lehoty nedôjde k vybaveniu reklamácie, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy a predávajúci mu vráti peniaze za tovar.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:
(a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

(b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru, (c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním,

(d) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

(e) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby,

(f) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

(g) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym, nevhodným či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym použitím.

 

7. Spracovanie dát a ochrana osobných údajov

 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre účely spracovania objednávky a predaja objednaného tovaru podľa týchto podmienok je predávajúci oprávnený na spracovanie osobných údajov kupujúceho uvedených v objednávke (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo). Osobné údaje budú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu, najdlhšie však po dobu plynutia záručnej doby tovaru. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím osobám s výnimkou osôb zabezpečujúcich dodanie zásielky tovaru, ktorým bude sprístupnené meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo.


8. Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa týchto podmienok a príslušných právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho zo zmluvy je určená príslušnými právnymi predpismi a týmito podmienkami.

Tieto podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ak je kupujúci spotrebiteľ, inak zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť od 15.03.2015.


 

 

Dohľad vykonáva:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra

www.soi.sk
e-mail: nr@soi.sk


 

 


Nitra, 15.03.2015

 

 

 

  

 

 


 

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Odporúčame
  

 

Copyright 2015 - 2019 © www.pelusa.sk